komory temperaturowe

Dynamiczny rozwój wielu gałęzi przemysłu skutkuje wdrażaniem coraz nowszych rozwiązań technologicznych oraz wypuszczaniem na rynek zaawansowanych urządzeń i produktów. Współcześnie dba się jednak w szczególny sposób też o ich bezpieczeństwo, dlatego większość wyrobów musi spełnić surowe normy jakościowe. W jakich urządzeniach przeprowadza się więc testy, sprawdzające stopień spełnienie tych norm przez dany towar? Najpopularniejszymi służącymi do tego urządzeniami są komory klimatyczne i komory temperaturowe.

Komora temperaturowa

Komora temperaturowa to jedno z podstawowych urządzeń służących do symulacji warunków naturalnych w warunkach laboratoryjnych. Oprócz nich podczas testów wykorzystuje się m.in. komory szokowe, korozyjne, próżniowe, wibracyjne czy pyłowe. Temperatura jest jednak tym czynnikiem, którego wpływ na właściwości danego surowca lub gotowego wyrobu sprawdza się najczęściej. Stosowane w tym celu komory pozwalają osiągnąć w szybkim tempie ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury. Ich zakres zasadniczo różni się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, choć możemy spodziewać się wartości rzędu od -40°C do +220°C. Pojemność od 16 do aż 2000 litrów pozwala natomiast na badanie obciążeń termicznych zarówno na małych, jak i dużych przedmiotach.

Komora klimatyczna

Komory klimatyczne to urządzenia o zbliżonej funkcjonalności do komór temperaturowych. Wyposażone są jednak w więcej możliwych do zaprogramowania parametrów. Znajduje się tam bowiem regulator nie tylko temperatury, ale także wilgotności powietrza. Jak sama nazwa wskazuje, możemy więc symulować w nich określone warunki klimatyczne. Czyni to z nich więc doskonały wybór np. do testów stabilności. Z drugiej jednak strony, komora klimatyczna nie pozwala na osiągnięcie tak szerokiego zakresu wartości temperatur, jak komora temperaturowa i służy raczej do symulacji warunków bardziej zbliżonych do naturalnie występujących w przyrodzie.

Zastosowanie komór

Jak wspomniano wcześniej, komory klimatyczne i temperaturowe pozwalają na symulowanie określonych warunków zewnętrznych poprzez swobodną manipulację wilgocią oraz temperaturą. Wykorzystuje się je więc do testów mających sprawdzić trwałość surowców lub gotowych produktów, a także określić optymalne warunki ich przechowywania. W ten sposób bada się więc chociażby produkty lecznicze, kosmetyczne czy żywnościowe. Z komór klimatycznych i temperaturowych korzysta też branża motoryzacyjna, testując wytrzymałość części służących do budowania pojazdów.

Który rodzaj komory wybrać?

Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. Z pozoru mogłoby się wydawać, że komora klimatyczna to po prostu lepsza wersja komory temperaturowej. Nie jest to jednak prawda, należy bowiem pamiętać, że komora temperaturowa pozwala na ustawienie szerszego zakresu temperatur, zwykle też chłodzi i nagrzewa się szybciej. Z kolei to komora klimatyczna nadaje się do tzw. testów stabilności. Dlatego też rodzaj potrzebnej w danym laboratorium komory zawsze uzależniony będzie od wykonywanych tam badań, a najlepszą opcją wydaje się decyzja o zakupie obu rodzajów komór.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here