Zasada działania systemu CMMS

CMMS to system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone jest dla zakładów produkcyjnych, które posiadają wydzielone komórki odpowiadające za utrzymanie stanu technicznego zakładu na odpowiednim poziomie. Co istotne współczesne systemy CMMS pozwalają na zarządzanie nie tylko parkiem maszyn, ale także całym majątkiem firmy.

Jak zbudowany jest system CMMS?

System CMMS do pewnego momentu wprowadzany był wyłącznie w zakładach, które posiadały własne linie produkcyjne. Wprowadzenie systemu wymagało dużego zaangażowania w budowę infrastruktury informatycznej oraz wiązało się z wysokimi kosztami. To sprawiało, że system był w zasięgu jedynie dużych przedsiębiorstw. Wraz z dostępnością Internetu oraz modelu oprogramowania SAAS doszło do sporych zmian w tym zakresie. SAAS dało możliwość dystrybucji oprogramowania za pośrednictwem Internetu bez konieczności budowania własnej infrastruktury IT.

System CMMS posiada budowę modułową. W jego skład wchodzą:

  •         Moduł zarządzania zleceniami pracy i zgłaszania usterek
  •         Moduł zarządzania środkami trwałymi
  •         Moduł odpowiedzialny za magazyn części oraz monitorowanie kosztów
  •         Moduł pozwalający na prowadzenie harmonogramu zadań i prac konserwacyjnych

Podstawą systemu CMMS jest moduł zarządzania zleceniami pracy oraz usterkami. Pozwala on na pełną kontrolę nad zgłoszeniami awarii oraz pracami konserwacyjnymi. Ponadto znacznie ogranicza konieczność obiegu papierowych zleceń, co ma duży wpływ na poprawę komunikacji w zespole.

Zarządzanie środkami trwałymi umożliwia wgląd w historię danego środka trwałego od momentu jego nabycia aż do złomowania. CMMS udostępnia wszystkie dane, w tym schematy czy informacje o gwarancjach, w jednym miejscu.

Moduł magazynowy umożliwia sprawne monitorowanie stanów magazynowych. System automatycznie informuje o braku lub niskim stanie danych elementów produkcyjnych. Możliwe jest również powiązanie konkretnych części zamiennych z określonymi modelami maszyn. To znacznie ułatwia i przyspiesza pracę serwisantów.

Tworzenie harmonogramu zadań polega na ujęciu w nim wszystkich okresowych przeglądów gwarancyjnych, prac konserwacyjnych czy też cyklicznych inspekcji obiektów. System CMMS automatycznie wygeneruje zlecenia zadań do wykonania.

Jak działa system CMMS?

Działanie systemu CMMS jest oparte o przeglądarkę internetową. To pozwala koordynować i prowadzić nie tylko prace wewnątrz firmy, ale również zadania zewnętrznych firm serwisowych. System CMMS pozwala na kompleksowe zarządzanie majątkiem technicznym danej firmy.

Omawiane oprogramowanie tworzy swoistą siatkę powiązań, które pozwalają na płynną wymianę danych oraz komunikację pomiędzy konkretnymi elementami systemu. Działanie systemu jest oparte o bazę danych, które gromadzi informacje przekazywane przez elementy umożliwiające komunikację na linii maszyna-oprogramowanie. Interfejs użytkownika ma formę wygodnej aplikacji, która pozwala na obsługę systemu również na urządzeniach mobilnych.

Można powiedzieć, że system CMMS stał się nieodzownym elementem funkcjonowania wielu firm. Z pewnością jego rola jako modułu wspierającego zarządzanie utrzymaniem ruchu będzie stale rosła.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here