Wykorzystanie systemów SCADA w produkcji

SCADA jest akronimem pochodzącym od pierwszych liter angielskiego wyrażenia: Supervisory Control and Data Acquisition. Tłumacząc ten skrót na język polski, należy stwierdzić, że oznacza on nadzór nad kontrolą i pozyskiwaniem danych. System SCADA jest bardzo ważnym narzędziem, stosowanym coraz powszechniej w wielu branżach przemysłu. Składa się on ze sprzętu i oprogramowania, które ma za zadanie monitorować i sterować procesami przemysłowymi. System ten na bieżąco zbiera i analizuje dane produkcyjne, monitoruje występujące w procesie błędy oraz alarmy i zarządzać nimi. Dlatego jest on niezastąpiony przy kontroli procesów produkcyjnych.

Dlaczego warto wdrożyć system SCADA?

Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem, dla którego warto wdrożyć system SCADA jest to, że dzięki zbieraniu danych może on wychwycić pojawiające się błędy. Natomiast to pozwala na usprawnienie i zoptymalizowanie procesu produkcyjnego. Z tego też powodu jest on szeroko stosowany przez zakłady i przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie, które świetnie sprawdzi się na linii produkcyjnej, jako element nadzorujący daną maszynę. Stosuje się ja także do kontroli procesów ciągłych w oczyszczalniach, przepompowniach wody i elektrowniach.

Zastosowanie systemów SCADA w procesach przemysłowych

System SCADA jest implementowany tak w istniejących, jak i nowych instalacjach, w których występuje znaczna ilość procesów przemysłowych wymagających nadzoru. System ten posiada szeroką funkcjonalność, dzięki czemu może również optymalizować procesy. Wdrażając go, można stworzyć niezawodny w produkcji system informatyczny.

Narzędzie to jest połączone ze sterownikami PLC. To ze względu na ich zastosowanie systemy SCADA mają możliwość zbierania wszystkich dane w czasie rzeczywistym i przesłania tych informacji do baz danych. Natomiast prezentacja zebranych danych odbywa się przez odpowiednio przygotowane wizualizacje, przedstawienie trendów lub raporty.

Jeśli chodzi o zastosowanie systemów SCADA, to stosuje się przede wszystkim do:

 • monitorowania i gromadzenia wymaganych danych w czasie rzeczywistym,
 • gromadzenia informacji o występujących zdarzeniach i ich analizy,
 • zautomatyzowanej kontroli procesów produkcyjnych maszyn,
 • informowania o pojawiających się zdarzeniach i alarmach,
 • do wizualizacji stanu procesu technicznego,
 • raportowania i archiwizowania wymaganych danych.

Jakie są zalety implementacji systemu SCADA?

Oprogramowanie do kontroli i nadzoru typu SCARA stosuje się w dużych małych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zaletami tego systemu są:

 • może być w łatwy sposób zintegrowany z innymi systemami automatyki przemysłowej,
 • umożliwia zdiagnozowanie wielu typów uszkodzeń w czasie rzeczywistym,
 • informuje o występujących nieprawidłowościach i alarmach,
 • archiwizuje wszystkie wskazane stany urządzeń pomiarowych i wykonawczych,
 • umożliwia tworzenie raportów przebiegu danego procesu produkcyjnego,
 • zwiększa wydajność produkcji,
 • może być stosowany zarówno w małych, jak i rozbudowanych aplikacjach.

Podsumowując SCADA sprawdzi we wszystkich zautomatyzowanych urządzaniach i maszynach. Wszędzie tam, gdzie przydatne jest zbieranie danych, nadzór, monitorowanie, alarmowanie i kontrola procesu produkcyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here