Motywuj skuteczniej

Jak odpowiednio wynagradzać załogę swojej firmy by pracowała wydajniej i pomagała osiągać lepsze wyniki przedsiębiorstwa? Z tym pytaniem zmagają się nie tylko dyrektorzy dużych firm, ale też drobni przedsiębiorcy. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele metod i form wynagradzania pracowników, każda z nich ma wady i zalety. W tym artykule opowiemy o kilku z takich metod i wskażemy na panujące trendy.

Klasyczne, ale niewystarczające

Najpowszechniej stosowanym przez pracodawców nie tylko w Polsce, lecz także w skali globalnej systemem płacowym jest system czasowy. Polega on na przekazywaniu wypłaty w zamian za przepracowany pewien okres czasu – dzień, tydzień czy miesiąc. System ten o ile zazwyczaj korzystny jest dla pracownika, nie pomaga w rozwoju firmy. Osoba pracująca mająca spędzić w firmie określoną ilość czasu nie zwraca większej uwagi na tempo pracy i nie ma motywacji do intensywniejszego wysiłku.

Innym od dawna stosowanym systemem, modnym szczególnie w przemyśle jest system akordowy. W akordzie wysokość wypłaty zależy od liczby wytworzonych przez pracobiorcę dóbr oraz wyrobienia określonych norm. Pomimo tego, że system akordowy motywuje do wydajniejszej pracy nie zapewnia pracownikowi bezpieczeństwa ani stałości wynagrodzenia. Powoduje to silny stres i częste odejścia ze stanowisk a jak wiemy częsta wymiana kadr nie jest dobra. Ważne jest by stosując jeden z wymienionych tu systemów połączyć go z inną formą skutecznej motywacji pracownika.

Kreatywna forma nagradzania pracownika

Wzbogacenie systemu czasowego czy akordowego o dodatkowe warunki premiowe może powodować zwiększenie motywacji wśród pracowników. Można to zrobić na różne sposoby. Przy systemie akordowym od każdego wyprodukowanego dobra ponad normę można przypisać pracownikowi premię 4% lub 8% wartości. Nie jest to wielka strata dla firmy a pracobiorca będzie pracował dużo szybciej i wyprodukuje dużo więcej.

System czasowy wzbogacić można używając portalu nais.pl. Pozwala on przekazać pracownikom określoną pule środków nie w pieniądzu, lecz jako bony promocyjne do sklepów internetowych, siłowni czy innych firm związanych ze sportem. Psychologowie potwierdzają, że pracownik na dłużej zapamięta ufundowany przez pracodawcę wyjazd, siłownię czy zakupy niż ukrytą i mało dostrzegalną wśród innych przychodów drobną sumę pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here