Czy transmisja interfejsami DVI i HDMI jest bezpieczna

Wielu użytkowników urządzeń teleinformatycznych, które są wykorzystywane do przechowywania i transmitowania danych niejawnych, uważa, że urządzenia te zapewniają kompleksową ochronę elektromagnetyczną przed kradzieżą lub utratą danych. Niemniej, prawda jest zgoła inna, a powszechnie wykorzystywane przez nas interfejsy komunikacyjne są podatne na infiltrację elektromagnetyczną.

Charakterystyka złącza DVI

Standard DVI został zaprezentowany światu w 1999 roku. Powstał on jako próba zunifikowania interfejsów cyfrowych wykorzystywanych do łączenia komputerów klasy PC z ekranami i wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi. DVI zastąpił już dość wysłużony standard D-Sub.

Standard DVI przesyłał informacje między komputerem a ekranem o parametrach pikseli w ramach szeregowej transmisji. Złącza DVI od samego początku dzieliły się na złącza zintegrowane DVI-I oraz złącza cyfrowe DVI-D.

Interfejsy cyfrowe składają się z jednego lub dwóch kanałów transmisyjnych, a pasmo jednego kanału transmisyjnego jest nie większe niż 165 MHz. Dlatego też w przypadku konieczności transmisji sygnałów w szerszym zakresie pasm konieczne jest korzystanie z dwóch kanałów transmisyjnych.

Warto również wspomnieć, że jeden kanał transmisji składa się z 3 przewodów. Przewody te przekazują informacje o kolorach pikseli. Każda para przewodów generuje amplitudę sygnałów różnicowych nie większą niż ok. 500 mV. Oczywiście przewody te mogą być ekranowane, jednak nie eliminuje to całkowicie ryzyka przechwycenia emisji elektromagnetycznej.

Sygnały przekazywane poprzez standard DVI kodowane są za pomocą 8-bitów. Koder TMDS przekodowuje te sygnały na transmisję 10-bitową. Projektanci interfejsu DVI chcieli uzyskać możliwie jak najmniejszą liczbę przejść między stanami znamiennymi sygnałów w linii. Poza tym dążyli do ograniczenia składowej stałej.

Nie wchodząc w szczegóły sposobów kodowania sygnału przekazywanych za pomocą interfejsu DVI, można stwierdzić, że kodowany sygnał może być odtworzony metodą rastrową bez konieczności jego dekodowania TMDS. W związku z tym informacje przekazywane za pośrednictwem złącza DVI mogą być odtworzone.

Charakterystyka złącza HDMI

Nowszy standard HDMI pozwala transmitować zarówno dźwięk, jak i obraz. Sygnał audio jest transmitowany w przerwach między transmisją sygnałów wideo. Dodatkowo standard HDMI wyróżnia zabezpieczenie HDCP, które zabezpiecza transmitowane sygnały przed kopiowaniem. Niemniej, szyfrowanie HDCP realizowane jest na bazie protokołu TMDS, co stanowi poważną lukę w zabezpieczeniu sygnału i pozwala na jego przechwycenie.

Rastrowanie sygnałów przekazywanych za pomocą interfejsów DVI i HDMI

Informacje przekazywane zarówno interfejsem DVI, jak i HDMI mogą być z powodzeniem rastrowane na zewnętrzny wyświetlacz. Obrazy z transmisji można odtworzyć poprzez rejestrację przechwyconych sygnałów odbieranych na częstotliwości 1729 MHz oraz rastrowanie ich na zewnętrzny monitor. Oczywiście uzyskany w taki sposób obraz będzie daleki od oryginału.

 Niemniej, przechwycenie informacji transmitowanych interfejsami DVI i HDMI umożliwi uzyskanie kluczowych informacji dotyczących pierwotnego obrazu, co może poważnie zagrozić danym wrażliwym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here